Lentegebed

Ik heb de hele winter niet geweten
dat er van U,
diep in dit dode woud,
ergens wat goud bedolven lag.

Met lege hand en hart
en tot geen offeranden klaar
trad ik in ’t bos en vond
Uw eerste krokus in de zon.

Hij stond zo schitterend
op het donkergroene mos,
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan ’t smeulen
met een teedre gloed.
Zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in de zon,
en wist opeens
hoe diep de kleine dingen leven
en zei heel simpel: God, hoe mooi.

Paul Verbruggen (1891-1966) op https://visie.eo.nl/

Advertenties

Ik weet niet hoe het verder moet

God ik weet niet hoe het verder moet
Ik heb de neiging om het weg te stoppen
Om heel veel te eten of te drinken
Of me te verliezen in allerlei afleiding
Maar dat verdooft alleen maar
Het lost niets op

En daarom vlucht ik naar U
Wijst U mij de weg
Want ik weet niet hoe het verder moet

Ik weet dat het gevaarlijk is
Misschien is uw weg niet de weg die ik in gedachten had
Maar het is nog altijd beter dan geen weg.

Gebed voor het begin van ieder werk

Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van Uw beginloze Vader,
Gij hebt met Uw allerzuiverste mond gezegd: ‘zonder Mij kunt gij niets’.
Mijn Heer, o God, ik geloof uit geheel mijn hart en ziel, dat Gij dit gezegd hebt, daarom bid ik Uw goedheid: help mij zondaar, het werk, dat ik begin, met Uw hulp te volbrengen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

 

Uit de Byzantijnse liturgie. In: Ambroos Verheul (e.a.), Eensgezind volharden in gebed: een oecumenisch gebedenboek. Brepols: Turnhout, 1988.

Morgengebed

Vaag weg de sporen van de nacht
verjaag de dood uit mij.
Maak mij helder
als de dag die is verschenen.
Doe mij U zien
die zelf verschenen zijt
in het licht van deze dag gehuld.
Doe mij lachen,
hef mijn hart omhoog,
verheug mij.

Doe mij hier zijn,
maak mij aanwezig.
Stel mij aansprakelijk voor mensen.
Dat ik volhard
in aandacht en meedogen.
Dat ik niet raak afgestompt
door pijn en zorgen.
Dat mij niet begeeft
de kracht tot liefde.

Verhaast de dag van de gerechtigheid.
Zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.

Wek in ons geweten
woede en schaamte,
dat wij omkeren,
terug naar uw woord.

 

Huub Oosterhuis in: Ambroos Verheul (e.a.), Eensgezind volharden in gebed: een oecumenisch gebedenboek. Brepols: Turnhout, 1988.

Gebed voor hen die niet kunnen bidden

Heer,
help de man of de vrouw
die zou willen bidden
maar het niet  kan.

Aanvaard hun verlangen te bidden
als hun gebed.
Luister naar hun zwijgen
en ontmoet hen daar
in hun woestijn.

U hebt al eerder
mensen uit woestijnen geleid
en hun uw beloofde land laten zien,
hoogste Heer, koning van koningen.

Amen

Uit: De wijsheid van Moeder Teresa, Gooi en Sticht: Baarn, 1993.

Vorm mij

O Heer mijn God. Vorm mij meer naar uw beeld. Gebruik de omstandigheden en de gebeurtenissen van deze dag om uw wil in mij te vormen.
Vorm uit de frustraties van deze dag vrede.
Uit de vreugden van deze dag kracht.
Uit de worstelingen van deze dag moed.
Uit de schoonheid van deze dag liefde.
In de naam van Jezus Christus, die geheel vrede, kracht, moed en liefde is.
Amen

 

Vertaling van ‘Formation Prayer’ uit:  Richard Foster, Prayers from the Heart. Hodder & Stoughton: London, 1995.

Leugens verpakt in liefde

Goede God, wij vragen u vaak ons leven binnen te komen, om de geheimen van ons hart te peilen. Maar eigenlijk willen we dat helemaal niet. Wat we echt willen schreeuwen,
al was het maar alleen in onszelf, is: ‘onthul niet wie wij zijn!’ We denken dat we betere mensen zijn, als u ons onze illusies laat. Ja, we kennen een ander woord voor een leven van illusies: hel. Maar we zijn omgeven door zo velen die vast zitten in zo’n hel; mensen met zo’n tekort aan ziel dat ze niet staat zijn om te liegen, maar alleen nog maar zichzelf kunnen bedriegen. Goede God, wij vragen uw genade om allen die zo vast zitten, in het bijzonder als wij daar zelf bij horen. De eenzaamheid van zo’n leven is verschrikkelijk.
Herinner ons er aan, dwing ons om eerlijk te zijn, hoe pijnlijk dat ook is. Want zonder de waarheid, zonder u sterven wij. Red ons van ons prettige gedrag dat vaak niets anders is dan ambitie. Red ons van de verleiding om tegen elkaar te zeggen, wat we denken dat de ander wil horen, in plaats van wat we beiden moeten horen. Het regime om uit uw waarheid te leven is zwaar, maar herinner ons eraan dat elke liefde zonder waarheid vervloekt is. De leugen verpakt in liefde is slechts een ander woord voor geweld. In Gods naam, in naam van de wereld, geef ons de moed en de liefde om de waarheid te spreken, zodat we in vrede leven met elkaar en met u. Amen.

Vertaling van ‘Lies we wrap in love’ uit: Stanley Hauerwas, Prayers plainly spoken. Wipf & Stock: Eugene, Orgegon, 1999.